Osvetlenie interiéru a exteriéru bytového komplexu Čerešne

V bratislavskej Dúbravke vyrastá v bezprostrednej blízkosti lesoparku obytný komplex, ktorý s ľahkosťou reaguje na všetky urbanistické výzvy súčastnosti. Smart Light bol pri tom odpočiatku a postaral sa o dobré svetlo pre život.

Aj vy radi spomínate na letá, čo už sú za vami, ako ste liezli po stromoch s ďalšími chlapcami, hádzali dievčatám čerešne za priúzke blúzky a potom sa stránili zelenej halúzky? Bytový komplex Čerešne úsmevne vyvracia všetky zromantizované predsudky o tom, že žiť v spojení s prírodou sa dá len na vidieku.

Obytný komplex, ktorý vyrastá v bratislavskej Dúbravke v blízkosti lesoparku sa spolu so svojím názvom hlási k najnovším urbanistickým trendom, ktoré integrujú prírodu, športoviská, detské ihriská a komunitné záhrady priamo do vnútroblokov. Výsledkom je vytvorenie obytného priestoru, ktorý okrem komfortu a občianskej vybavenosti vytvára priestor pre nenásilný, prirodzený vznik komunity a láka k aktívnemu spoločenskému “sídliskovému” životu, aký si ho pamätáme z minulosti.

Pri riešení osvetlenia interiéru sme vychádzali z celkového architektonického konceptu, ktorému sme podriadili výber svietidiel. Volili sme svietidlá, ktoré na jednej strane budú spĺňať normatívne požiadavky na osvetlenie priestorov a zároveň nenarušia ich dizajnové a funkčné riešenie. Chodby a vstupné priestory sme vybavili lineárnymi profilovými svietidlami Coridor U54 a V54 v rôznych montážnych prevedeniach a zvýšeným stupňom ochrany pred vniknutím prachu a tryskajúcej vody.

Vonkajšie osvetlenie v podobe dizajnových plastových gúľ je vybavené RGB zdrojom, vďaka čomu dokáže vytvárať rôzne farebné scenérie a prispievať k jedinečnej atmosfére vonkajších priestorov vo večerných hodinách.

Čerešničkou na torte celého riešenia osvetlenia je však bez výhrad dizajnové svietidlo z ručne fúkaného skla – Black Cherry, od slovinskej dizajnérky Nica Zupanc, ktoré vo svojich tvaroch do bodky plní to, čo sľubuje vo svojom názve a fyzicky tak aj v samotných interiéroch obytného komplexu dotvára genius loci Čerešne.

 

Použité svietidlá:

HELIO; CORIDOR U54

HELIO; CORIDOR V54

NICA ZUPANC; BLACK CHERRY