Spoznajte ľudí, ktorí budú
počas realizácie projektu
vašimi partnermi.

Vedenie spoločnosti

Ing. Braňo Moško

mosko@smartlight.sk

Ing. Ľubomír Koreň

koren@smartlight.sk

Ing. Karol Vrbatovič

vrbatovic@smartlight.sk

Projekčné a obchodné oddelenie

Daniel Köböl

projektový manažér

kobol@smartlight.sk

Ing. Martin Boor

projektový manažér

boor@smartlight.sk

Ing. Anton Rusnák, PhD.

svetelný technik

rusnak@smartlight.sk

Administratíva

Ladislav Gyurán

objednávky, cenové ponuky, reklamácie

gyuran@smartlight.sk

Kamila Zrníková

fakturácia

zrnikova@smartlight.sk

Bc. Martina Vaněková

logistika, cenové ponuky

vanekova@smartlight.sk

Servis

Ján Ferenecz

servis a revízie

servis@smartlight.sk

Sklad

Lukáš Boor

príjem a výdaj tovaru

sklad@smartlight.sk