Ochrana osobných údajov

Kto zbiera Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je firma Smart Light s.r.o., so sídlom: Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 35 849 533, zapísaná Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka:  27950/B.

Ako nás môžete kontaktovať?

Akékoľvek požiadavky ohľadne ochrany osobných údajov adresujte
Telefonicky na čísle +421 2 5479 1138
alebo
E-mailom na adrese gdpr@smartlight.sk
alebo
Písomne na adrese Smart Light s.r.o., so sídlom: Zámocká 30, 811 01 Bratislava

Aké osobné údaje spracúvame? Za akým účelom a na akom právnom základe? Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Takto to robíme:

O akú službu alebo situáciu ide?

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Aký je účel spracovania OÚ?

Na akom právnom základe spracúvame OÚ

Ako dlho uchovávame OÚ

Návšteva webstránky www.smartlight.sk - súbory cookies

Pozri bod Súbory COOKIES

Pozri bod Súbory COOKIES

Oprávnený záujem Smart Light s.r.o.

Pozri bod Súbory COOKIES

Využitie kontaktného formulára na www.smartlight.sk

Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, meno firmy, oblasť záujmu

Nadviazanie kontaktu, odpoveď na Váš dotaz, prezentácia produktov

Oprávnený záujem Smart Light s.r.o.

3 roky

Starostlivosť o zákazníka – cenové ponuky a predaj tovaru

Meno a priezvisko, ulica a číslo, mesto, PSČ, krajina, e-mail, telefónne číslo, dátum dodania tovaru, dátum reklamácie

Kúpa a predaj tovaru; záručné a pozáručné služby pre zákazníkov

Plnenie zmluvy a Oprávnený záujem Smart Light s.r.o.

10 rokov po odoslaní tovaru, 1 rok po zaslaní cenovej ponuky ak neprišlo k plneniu zmluvy

Popredajný servis, kúpa náhradných dielov

Meno a priezvisko, ulica a číslo, mesto, PSČ, krajina, e-mail, telefónne číslo, dátum dodania tovaru, špecifikácia predaného tovaru

Evidencia zákazníkov a nimi zakúpeného tovaru, pre účely pozáručného servisu

Oprávnený záujem Smart Light s.r.o.

10 rokov po doručení/odoslaní tovaru

Účtovníctvo – pri predaji/nákupe produktov a služieb

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, resp. obchodné meno, sídlo, IČO,  číslo účtu, telefónne číslo, e-mail.

Evidencia a spracovanie účtovných a daňových dokladov

Zákonná povinnosť

10 rokov po skončení zmluvného vzťahu alebo podľa zákona

Marketing – zasielanie produktových informácií, zasielanie newslettrov, súťaže

Meno a priezvisko, ulica a číslo, mesto, PSČ, krajina, e-mail, telefónne číslo, súčet hodnôt všetkých nákupov

Zasielanie marketingových ponúk - marketing (vrátane priameho marketingu) podpora predaja; newsletter; informácie o produktoch a novinkách prieskum spokojnosti; spracúvanie osobných údajov účastníkov súťaže na účel vyhodnotenia jej priebehu a vyhlásenia výsledkov súťaže;

Súhlas dotknutej osoby alebo Oprávnený záujem prevádzkovateľa (oslovenie existujúcich a bývalých zákazníkov s rovnakou alebo obdobnou ponukou tovaru)

10 rokov odo dňa dodania posledného tovaru alebo služby alebo 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu

Kamerový systém v našej prevádzke na Pestovateľskej ulici

Vizuálny kamerový záznam zachytávajúci jednotlivé charakteristiky a údaje fyzickej osoby

Ochrana a zabezpečenie majetku pred krádežami, vandalizmom, prevencia pred páchaním trestných činov, porušovaním poriadku na prevádzke.

Oprávnený záujem Smart Light s.r.o.

15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu

Komu sprístupňujeme osobné údaje?

Niektoré osobné údaje poskytujeme našim partnerom alebo prijímateľom vyplývajúcim zo zákona. V týchto prípadoch sprístupňujeme údaje týmto príjemcom. Zároveň, Vaše osobné údaje v niektorých situáciách poskytujeme do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).

O akú službu alebo situáciu ide?

Aké kategórie osobných údajov poskytujeme tretím stranám, resp. prijímateľom?

Zoznam prijímateľov osobných údajov

Označenie tretej krajiny a organizácie pri prenose OÚ mimo EHP

Návšteva webstránky www.smartlight.sk - súbory cookies

Pozri bod Súbory COOKIES

Pozri bod Súbory COOKIES

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Využitie kontaktného formulára na www.smartlight.sk

Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, meno firmy, oblasť záujmu

RECO s.r.o., Sadová 3046/39A, 905 01 SENICA

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Účtovníctvo – pri predaji/nákupe produktov a služieb

Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo pobytu, resp. obchodné meno, sídlo, IČO,  číslo účtu, telefónne číslo, e-mail.

Daňový úrad, Účtovná firma – právnická osoba

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Marketing – zasielanie produktových informácií, zasielanie newslettrov, súťaže

Meno a priezvisko, ulica a číslo, mesto, PSČ, krajina, e-mail, telefónne číslo, súčet hodnôt všetkých nákupov

Doručovateľská spoločnosť, Subjekt vykonávajúci marketingové služby pre Smart Light s.r.o., Správca webstránky www.smartlight.sk, Poskytovateľ služby Mailchimp

USA - Poskytovateľ služby Mailchimp pre zasielanie newslettrov a pozvánok na firemné akcie (https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/)

Kamerový systém v našej prevádzke na Pestovateľskej ulici

Vizuálny kamerový záznam zachytávajúci jednotlivé charakteristiky a údaje fyzickej osoby

Správny orgán alebo orgán činný v trestnom konaní

Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

Aké sú Vaše práva pri ochrane osobných údajov?

 

Z EÚ naradenia GDPR respektíve zo Zákona 18/2018 Z.z. Vám ako dotknutej osobe vyplývajú práva pri ochrane osobných údajov a my ich všetky rešpektujeme. Pre uplatnenie svojich práv nás kontaktujte ústne, písomne alebo elektronicky cez kontaktné údaje uvedené vyššie.

Súbory COOKIES

Na našej webstránke využívame súbory COOKIES. Niektoré stránka potrebuje na svoje správne fungovanie – Potrebné cookies, niektoré používame aby sme zlepšili Váš zážitok pri návšteve nášho webu a hlavne, aby sme Vám ponúkli personalizovanú a tú najsprávnejšiu ponuku a zobrazenie informácií a produktov. Nastavenia cookies môžete meniť v ‘Cookies nastavenia’

Využívame tieto cookies

Potrebné cookies (2)

Tieto súbory sú základným predpokladom pre prevádzku našich webových stránok. Bez týchto cookies negarantujeme správne a bezproblémové fungovanie webových portálov a stránok Smar Light s.r.o. Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a podobne. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

MenoPoskytovateľÚčelPlatnosť doTyp
CookieConsent smartlight.sk Uloží stav súhlasu používateľa cookie pre aktuálnu doménu. 1 rok HTTP Cookie
PHPSESSID smartlight.sk Sleduje stav relácie používateľa v rámci požiadaviek na stránku. 13 dni HTTP Cookie

Štatistické súbory cookie (4)

Pomocou štatistických súborov cookie zbierame informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Vďaka týmto informáciám máme prehľad o používaní našich stránok, o tom ktoré stránky si prezrelo koľko návštevníkov, apod. Vďaka týmto informáciám môžeme optimalizovať naše stránky tak, aby čo najlepšie reagovali na požiadavky našich návštevníkov.

MenoPoskytovateľÚčelPlatnosť doTyp
_ga googleanaytics.com Registruje jedinečný ID, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 2 roky HTTP Cookie
_gat googleanaytics.com Používa sa v službe Google Analytics na zníženie rýchlostí žiadostí - obmedzuje zhromažďovanie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.    Jeho platnosť vyprší po 10 minútach. 1 deň HTTP Cookie
_gid googleanaytics.com Registruje jedinečný ID, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 1 deň HTTP Cookie
History.store smartlight.sk Obsahuje ID návštevníka - slúži na sledovanie navigácie a interakcie návštevníkov na webovej stránke na účely vnútornej optimalizácie webových stránok. Session HTML Local Storage

Súbory cookie reklamných systémov (6)

Tieto súbory cookie využívame na efektívne zobrazovanie reklamných ponúk na našich stránkach, ako aj na stránkach partnerov zapojených do spolupráce prostredníctvom reklamných systémov a sietí. Súbory slúžia na zhromažďovanie informácií o vašich zvyklostiach pri prezeraní stránok. Vďaka týmto súborom vieme efektívne cieliť zobrazovanie reklám a zobrazovať vám relevantné ponuky nielen na našich stránkach, ale aj v sieti internetu. Tieto súbory nám taktiež pomáhajú vyhodnocovať naše reklamné aktivity.

MenoPoskytovateľÚčelPlatnosť doTyp
_fbp facebook.com Používané Facebookom na poskytovanie série reklamných produktov, napríklad ponúkania cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán. 3 mesiace HTTP Cookie
_hjIncludedInSample hotjar.com Určuje, či sa má navigácia používateľa zaregistrovať v konkrétnom dočasnom štatistickom označení. Session HTTP Cookie
c leady.com Nezaradené 6742 dni HTTP Cookie
fr facebook.com Používané Facebookom na poskytovanie série reklamných produktov, napríklad ponúkania cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán. 3 mesiace HTTP Cookie
r/collect doubleclick.net Tento súbor cookie sa používa na odosielanie údajov do služby Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi a pomáha lepšie porozumieť skúsenostiam našich používateľov s našiou webovým stránkou.  Session Pixel Tracker
tr facebook.com Používané Facebookom na poskytovanie série reklamných produktov, napríklad ponúkania cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán. Session Pixel Tracker
leady_session_id leady.com Nezaradené Session HTTP Cookie
hjViewportId hotjar.com Nezaradené Session HTML Local Storage

Na webových stránkach a portáloch Smar Light s.r.o. môže byť integrovaný obsah našich partnerov – tretích strán. Je v našom maximálnom záujme uistiť sa, že v našich stránkach je vložených obsah len od dôveryhodných a preverených partnerov. Vďaka obsahu tretích strán vkladanému do našich stránok si môžu aj tieto partnerské stránky počas návštevy užívateľa na našich stránkach uložiť súbory cookie do prehliadača na koncovom zariadení používateľa. Tieto súbory nepodliehajú priamej kontrole Smar Light s.r.o.  Jedná sa napríklad o nástroje spoločnosti Google, využívané na meranie návštevnosti našich stránok, vyhodnocovanie úspešnosti marketingových aktivít, či zber údajov potrebných na efektívnu marketingovú komunikáciuSmar Light s.r.o. Nástroje od partnerov ako napr. Facebook, Twitter, Youtube apod. Smar Light s.r.o. ako prevádzkovateľ nemá pod kontrolou a nemá kontrolu nad údajmi ukladanými v cookie súboroch tretích strán. Ak chcete vedieť, ako naši partneri – tretie strany používajú súbory cookies, oboznámte sa prosím so zásadami používania súborov cookies a zásadami ochrany súkromia na stránkach našich partnerov.