Osvetlenie sídla spoločnosti ABW | SmartLight

Osvetľovanie administratívnych priestorov je vždy o hľadaní rovnováhy. Na jednej strane sú prísne normatívne požiadavky, na druhej strane estetika priestoru, ktorú osvetlenie nechce narušiť. Aj pri riešení osvetlenia v budove spoločnosti ABW Smart Light dospel do stavu rovnováhy venoval jej dobré svetlo pre život.

Administratívna budova výrobcu betónových prvkov – ABW v Kráľovej pri Senci už nejaký čas púta pozornosť laickej aj odbornej verejnosti. Obe zložky úzkostlivo pozorovali, ako sa architekti a firma samotná vysporiada s výzvami, akým môže čeliť hádam iba spoločnosť, ktorá obchoduje s “betónmi” a ešte má aj tú drzosť, postaviť si svoje administratívne sídlo uprostred svojich výrobných priestorov a, čuduj sa svete, vo vidieckom prostredí.

Skutočnosť, že sa budova ABW ocitla medzi troma finálovými nomináciami na ocenenie CE ZA AR 2019 v kategórii občianskych a priemyselných budov, napovedá, že všetky výzvy ustála a aj keď hlavné ocenenie nakoniec nezískala, rozhodne sa neprehliadnuteľne zapísala do mladej histórie firemnej architektúry na Slovensku.

Pri navrhovaní osvetlenia sme výber svietidiel prispôsobili celkovému konceptu, ktorému dominuje atribút transparentnosti a vysokého ekologického štandardu. Zároveň sme museli brať do úvahy rozličné typy priestorov určených na vykonávanie rôznych zrakovo náročných úloh a im zodpovedajúce normatívne požiadavky.

Vo vstupných priestoroch a v priestoroch zasadačky, ktoré sú najčastejšie prístupné návštevám a sú teda jednými z nástrojov vytvárania povedomia o značke ABW, sme použili na mieru vyrobené svietidlá z profilu OVALIS U v tvare “Y” s dĺžkou 1,5 m a svietidlá OVALIS U s dĺžkou 3 m od českého výrobcu HELIO. Tvarovo zaujímavé svietidlá sa vyznačujú vynikajúcimi svetelno-technickými parametrami, vysokou rovnomernosťou osvetlenia a vytvárajú príjemné vizuálne podmienky s nízkou mierou oslnenia.

V interiéri ABW sme na hlavné osvetlenie použili lištový systém Ivela s nastaviteľnými reflektorovými svietidlami MINIPERFETTO s minimalistickým cylindrickým dizajnom, ktoré sme vo vybraných priestoroch doplnili o vertikálne rotovateľné svietidlá MINIPERFETTO BASE, využívané ako akcentačné osvetlenie. Skupinu doplnkových svietidiel nápadito dopĺňa minimalistické svietidlo MICROSCOOP, ktoré sme využili v hygienickom zázemí administratívnej budovy.