Smart Light sa podieľal na obnove historického meštianskeho domu v Levoči

V spolupráci s Ing. arch. Richardom Kráľovičom a Ing. arch. Zuzanou Kráľovičovou sme sa podieľali na výnimočnom projekte komplexnej obnovy historického meštianskeho domu v Levoči.

Historický rodinný dom, ktorý sa nachádza priamo v historickom centre mesta Levoča, bol pred rekonštrukciou využívaný ako vegetariánska reštaurácia. Nový majiteľ sa rozhodol vrátiť domu jeho pôvodné poslanie a začať ho opäť využívať ako obytný priestor pre svoju rodinu. Jeho zadanie bolo nevyhnutne spojené s úpravou dispozície stavby, rekonštrukciou podkrovnej konštrukcie, strechy aj pivničných priestorov.

Rekonštrukcia domu, ktorý patrí do mestskej pamiatkovej zóny si vyžiadal citlivú spoluprácu architektov s pamiatkovým úradom, firmami a živnostníkmi, ktorí sa na prestavbe podieľali. Výsledkom je nádherná obytná stavba verná štýlu levočského meštianskeho domu so zachovanými artefaktami, ktoré dopĺňajú moderné architektonické a dizajnové prvky.

K takýmto prvkom neodmysliteľne patria aj svietidlá zo Smart Light. Ich výberu sme spolu s budúcimi majiteľmi a architektmi venovali náležitú pozornosť. Všetky použité svietidlá svojou jemnou eleganciou skvelo podčiarkujú a plnohodnotne dotvárajú celkový moderný architektonický výraz stavby.

Použité svietidlá:

Pleat Box, kolekcia Suspension, Marset
Tam Tam, kolekcia Suspension, Marset

Autor fotografií: Peter Čintalan / DYNAMEET studio